Поделиться

Фотографии от Unsplash кубинская пословица.

кубинская пословица. Жизнь коротка, но для улыбки достаточно одной секунды

https://www.unquote.li/ru/poslovitsy/kubinskaya-poslovitsa/zhizn-korotka-no-dlya-ulybki-dostatochno-odnoy-sekundy-xpb3anbwrz