Неважно какое направление ветра, солнце всегда движется туда, куда оно должно идти.

конголезская пословица

Поделиться

Фотографии от Unsplash конголезская пословица.

конголезская пословица. Неважно какое направление ветра, солнце всегда движется туда, куда оно должно идти.

https://www.unquote.li/ru/poslovitsy/kongolezskaya-poslovitsa/nevazhno-kakoe-napravlenie-vetra-solntse-vsegda-dvizhetsya-tuda-kuda-ono-dolzhno-idti-4q532vdyaz