Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Эйнштейн, Альберт.

цитата: Эйнштейн, Альберт. Воображение - это самое важное умение.

https://www.unquote.li/ru/tsitaty/eynshteyn-albert/voobrazhenie-eto-samoe-vazhnoe-umenie-5rqypa4y8e