Мы спешим поддаться искушению, прежде чем оно уходит.

Эпикур

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Эпикур.

цитата: Эпикур. Мы спешим поддаться искушению, прежде чем оно уходит.

https://www.unquote.li/ru/tsitaty/epikur/my-speshim-poddatsya-iskusheniyu-prezhde-chem-ono-ukhodit-v7qwnr9y48