Если вы хотите, чтобы ваши мечты реализовались, не спите.

Еврейская пословица

Поделиться

Фотографии от Unsplash Еврейская пословица.

Еврейская пословица. Если вы хотите, чтобы ваши мечты реализовались, не спите.

https://www.unquote.li/ru/poslovitsy/evreyskaya-poslovitsa/esli-vy-khotite-chtoby-vashi-mechty-realizovalis-ne-spite-rn7w7zqyd4